Новини

Съобщение относно писмо №0211-161/28.08.2020г. на главен държавен здравен инспектор

Уважаеми родители,
Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното:

Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.
  • Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, декларириране обстоятелство, че не е известно детето да е било в контакт със заразно болен и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. /Текстът е включен в Информираното съгласие/. Изтегляне на Информирано съгласие

 

Г. Цанкова

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАБОР 2017

Уважаеми родители,

на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група “Слънчо” на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група “Смехурани“.

Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични мерки. С цел ограничаване струпването на много хора на едно място, се обръщам към Вас с молба да присъства само по един родител на дете. Носенето на маски е задължително.

Моля, заповядайте без децата, тъй като целта на срещата е запознаване на родителите с учителите.

Гергана Цанкова

Анкета относно допълнителна образователна дейност

АНКЕТА

Относно: Включване на деца от ПГ – 5г. и ПГ – 6 г. в групите за допълнителна образователна дейност КАРАТЕ която не е дейност на детската градина от началото на уч. 2020/2021 година
През уч. 2020/2021 година, на основание чл.19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование с Решение на ПС на ДГ № 174 „Фют“ от 23.06.2020г. са определени допълнителните образователни дейности:

Карате – 2 пъти седмично;

Моля да заявите вашите предпочитания за включване на детето Ви в допълнителните дейности през
уч. 2020/2021 година като попълните анкетата тук.

Срок на попълване: 14.08

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦА В ДГ ФЮТ 174

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№174“ФЮТ“ ОТ 26.05.2020Г.

Уважаеми родители,

Във връзка с утвърдените МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА в Детска градина №174“Фют“ се създава следната организация от 26.05.2020г.:
Приемът в детската градина се извършва от медицински специалист или упълномощено от директора лице, при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър. В детската градина се допускат само афебрилни деца.

  1. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето се отказва да бъде прието.
  2. Родителите и децата при сутрешния прием ВЛИЗАТ ПРЕЗ ГЛАВЕН ВХОД на двора на ДГ, сутрешния филтър се извършва от медицински специалист или упълномощено от директора лице пред главен вход на ДГ.
  3. След извършване на сутрешния филтър родителите водят децата си до входа на групата /при лошо време, като не влизат в помещенията за събуване на обувки, ако е необходимо се изчакват на 2 м дистанция/ или на определената за групата площадка /при хубаво време/ и предават детето на учителя от първа смяна.
  4. НАПУСКАНЕ на двора на ДГ от родителите, след като са предали детето си в групата на учителя, се осъществява през ВХОД НА СГРАДА „ФИЛИАЛ“.
  5. Сутрешният прием на децата в ДГ № 174“Фют”, ще се извършва от 7:30 до 9:00ч. Не се допуска децата да се събират в „Дежурна група“.
  6. ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА: при хубаво време – децата се издават от площадката на групата, при лошо време – от входовете на групите, като родителите не влизат в помещенията за събуване на обувки и избягват събиране на групи.

Уважаеми родители,

Екипът на Детска градина №174“Фют“ Ви моли, да проявите разбиране и съдействате за спазване на всички необходими мерки, които имат за цел опазване здравето на Вашите деца, служителите на ДГ и самите Вас.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

Относно организация на работата в ДГ 174 “ФЮТ”

Заповед относно организация на работата в ДГ 174 “ФЮТ” във връзка с отваряне за работа с деца в условия на извънредна епидемична обстановка.
Преглед на заповед

Можете да изтеглите формуляр за информирано съгласие от тук.

Отваряне на ДГ

Уважаеми родители и деца,
на 26 май Детска градина № 174 „Фют“ ще отвори отново врати. Посещението на детската градина от децата ще става по определен ред, установен с утвърдени правила, които ще бъдат качени на сайта в секция “Новини”. За безопасността на всички нас е важно разписаните правила да се спазват стриктно.
Екипът на ДГ№174″Фют” предварително благодари за съдействието от Ваша страна!

Гергана Цанкова

Анкета относно посещение на детска градина ФЮТ

Уважаеми родители,

Все още няма яснота кога ще бъдат отворени детските градини. Когато това стане, искаме да сме подготвени и да реагираме с подходяща организация. Със сигурност ще работим със сборни групи, като ще се стремим децата в такива групи да не бъдат много и да се работи при спазване на всички възможни противоепидемични мерки. Именно за това се обръщаме към Вас с молба да попълните следния въпросник. Вашите отговори ще ни помогнат да планираме оптимална среда за Вашите деца и персонала на детската градина.

Моля да изпратите Вашия отговор на тази анкета в срок до 19.05.2020г – 20:00ч.

Попълнете анкетата тук

ВАЖНО: Ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете.

Благодаря за съдействието!

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДГ

Уважаеми родители,
във връзка с проучване на МОН относно нагласите, очакванията и потребностите на родителите за възстановяването на работата на детските градини,
моля да попълните приложената форма. /Формата ще бъде активна за попълване до 18.05.2020г.

Попълването е доброволно. Разчитаме на Вашата активност и обективност.

Относно такси за посещение и такси за допълнителни дейности

Уважаеми родители,
Тези от Вас, които желаят да заплатят таксите за посещение на ДГ и таксите за допълнителни дейности за м. март на място в детската градина, през периода от 11 до 15 май касиерката ще Ви очаква от 8:30 до 12:30ч.

С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174“Фют“