Новини

Благодаря!

Екипът на ДГ№174″Фют” изказва огромни благодарности на всички родители и деца, които се включиха в инициативата да превърнем двора на детската градина в цветно място за игра и забавления.

 

Oбява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2017/2018 г.

На основание. Закон за предучилищното и училищно образование в сила от 01.08.2016г. и осъществяване на допълнителни образователни дейности като образователни услуги извън Наредба №5 от 03.06.2016г., Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г. и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ДГ№174„ФЮТ” обявява конкурс по документи за  допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти по следните дейности за учебната 2017/ 2018г.

Виж повече